Nomádva 24 – Femininum maskulinum

Úvodník

Milá čtenářko,
Tvá Nomádva dobře rozumí tomu, proč moderní svět v leckom vyvolává úzkost. Dřív přeci bylo jasno: Pán nebyl kmán, kmán nebyl pán. Chlapi byli chlapi, muži byli muži a ženy byly taky. Muži byli tvrdí, ženy Dnes byly měkký. Muži se zmužovali, seženy se ženily. Ženy se svářely, muži všechno svářeli. Svobodný muž, který měl slušné jmění, se neobešel pomíchalo. bez ženušky. Dívky byly princezny, muži válečníci a ženy porodnice. Zato nyní – klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není, jasný pane!
Ony staré jistoty jsou
Nemusíš se však bát, že v tom zmatku zabloudíš: Tvůj Nomádv se vždy velmi zajímal o Tvou orientaci. Jak Ti k ní naše autorky dopomůžou v tomto čísle?
Josefína Nováková se lačně zahryzává do rituálů emaskulace. Petr Vaškovic se udatně potýká s programem xenofeminismu. Markéta Preininger Svobodová citlivě aplikuje lacanovská schémata na Aischylova Agamemnóna. Alena Bezoušková se zjemna dotýká politiky identity.
pryč.
A až Tě z toho všeho rozbolí hlava, milá čtenářko, můžeš si u kafíčka hezky poklábosit s Ditou Válovou.
Příjemné posezení Ti přeje
Tvé Nomádvo

V tomto čísle na vás čeká:
Feminismus, identita, politika identity (Alena Bezoušková)
…a žena neexistuje. Aneb o vztahu ženy ke světu v Druhém pohlaví S. de Beauvoir. (Kristýna Sára Zittová)
Judith Butler: genderová performativita a dichotomie příroda-kultura (Michal Rigel)
Spor mužského a ženského: Aischylův Agamemnón z lacanovské perspektivy (Markéta Preininger Svobodová)
Hidžry a rituál emaskulace (Josefína Nováková)
Xenofeminismus – radikálně jiná budoucnost? (Petr Vaškovic)
Tváře ÚFARu: Dita Válová (rozhovor vedl Vojtěch Linka)
Requiem
Co se děje v senátu?

Stáhnout Nomádvu číslo 24

Úvod > Čísla > Nomádva 24 – Femininum maskulinum