Pro čtenáře

Časopis Nomádva vychází dvakrát ročně resp. jedenkrát za semestr a vždy je zaštítěn jednotícím tématem. K dostání je ve druhém patře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a to konkrétně v knihovně Ústavu filosofie a religionistiky. Od akademického roku 2017/2018 je prodávám za symbolických 5 Kč!

Všechna čísla, včetně původního časopisu Nomáda, jsou také zdarma přístupná online v archivu našeho webu.

Úvod > Pro čtenáře